۱۰:۰۰ - ۱۰:۵۰

ثبت نام

۱۱:۰۰ - ۱۲:۴۵
IMG_20220709_150840_050
مدیر فروش

مهندس علیرضا بسطامی

۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

استراحت

۱۴:۳۰ - ۱۵:۴۵
IMG_20220709_150854_348
عضو هیئت عامل

مهندس فرناز حبیبی

۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰

قرعه کشی و اعطا جوایز

تماس مستقیم با واحد فروش
021-5104000