۱۰:۰۰ - ۱۰:۵۰

ثبت نام

۱۱:۰۰ - ۱۲:۴۵
IMG_20220709_150848_193 (1)
عضو هیئت عامل

مهندس فرزاد بهرامی

۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

استراحت

۱۴:۳۰ - ۱۵:۴۵
IMG_20220709_150816_277
سرپرست فروش

مهندس حمیده صادقی

۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰

قرعه کشی و اعطا جوایز

تماس مستقیم با واحد فروش
021-5104000