۱۰:۰۰ - ۱۰:۵۰

ثبت نام

۱۱:۰۰ - ۱۲:۴۵
IMG_20220709_150833_202
نائب رئیس هیئت عامل

مهندس سینا شجاعی

۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

استراحت

۱۴:۳۰ - ۱۵:۴۵
IMG_20220709_151644_818
کارشناس فروش

مهندس مهدی حبیبی

۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰

قرعه کشی و اعطا جوایز

تماس مستقیم با واحد فروش
021-5104000