۱۰:۰۰ - ۱۰:۵۰

آشنایی و معرفی

۱۱:۰۰ - ۱۲:۴۵
IMG_20220709_150818_811
مدیر طراحی و مهندسی اروند

مهندس فرهاد خضری

۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

استراحت

۱۴:۳۰ - ۱۵:۴۵
IMG_20220709_150809_476 (1)
کارشناس انرژی

مهندس بهنام حسن زاده خسروی

۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰

قرعه کشی و اعطای جوایز

تماس مستقیم با واحد فروش
021-5104000