Notice: Undefined index: options in /home/arvandcorp/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
استخدام در اروند - یکتا تهویه اروند

پویایی فضای کار، عملکرد خوب تیم

تهویه اروند پیشگام در صنعت تهویه
تهویه اروند در راستای ارزش های انسانی، تمام انرژی خود را در مسیر رفاه کارکنان صرف میکند.

مراحل استخدام در اروند

1.
بررسی اولیه

اعتبار سنجی دانش و مهارت های کارجو

2.
مصاحبه تخصصی

مصاحبه و آشنایی با شرایط سازمان بر اساس متد تمامیت

3.
آموزش قبل استخدام

آموزش و رشد سرمایه انسانی ، بخش جدایی ناپذیر از اروند

4.
شروع به کار

معرفی به واحد مربوطه - مشخص شدن منتور و شروع به کار

فرم استخدام

فرم استخدام

اهداف اروند

ما در تهویه اروند اهداف و رویاهای بزرگی را دنبال می‌کنیم و مهمترین سرمایه‌ای که برای رسیدن به این اهداف داریم همکاران‌مان هستند. به همین دلیل است که اروند همه چیز را در جهت راحتی و توسعه فردی و گروهی پرسنل خود برنامه‌ریزی کرده است.  نظام جبران عملکرد منعطف و مدرن، شرایط کارى مبتنى بر رویکردهاى جدید در دنیا، پایبندی به مفهوم زیستن در فضای کار ، اعتبار آموزشـى و رفاهى، آکادمى توسعه فردی و تیمی  و … همگی نشانه‌ای از رویکرد تهویه اروند به سرمایه‌ی انسانی‌ست.

تصاویر محیط کاری

امکانات اروند

امکانات اروند​

آموزش تخصصی
برنامه توسعه فردی
ساعات کاری منعطف
بیمه
پزشک مستقر
سرویس ایاب و ذهاب
آموزش تخصصی
برنامه توسعه فردی
بیمه
پزشک مستقر
ساعات کاری منعطف
بیمه
پزشک مستقر
سرویس ایاب و ذهاب

نظرات پرسنل

محل استقرار شرکت
تماس با ما

تماس مستقیم با واحد فروش
021-5104000